Τραπουλόχαρτα

Η τράπουλα αποτελείται από 52 χαρτιά. Υπάρχουν πολλά  παιχνίδια που μας διασκεδάζουνε με τα χαρτιά, όπως η ξερή, η δηλωτή, το κουμ καν, η κολιτσίνα, η πασιένζα, το πόκερ και άλλα.

Ωστόσο, αρκετά διαδεδομένη μέθοδος στη χώρα μας είναι και η καρτομαντεία ή χαρτομαντεία εν προκειμένω.

Πολλοί λένε ότι πρόκειται για χάρισμα και πράγματι, η διαίσθηση χρησιμοποιείται στο συνδυασμό των καρτών και όχι στο να θυμάται κάποιος την ερμηνεία τους, αυτό είναι δεδομένο. Η θέση της κάθε κάρτας και οι συσχετισμοί με τις γειτονικές της, ορίζουν την τέχνη της καρτομαντείας. Εδώ όμως, δεν υπάρχουν βοηθήματα στις κάρτες για να διεγείρουν τη διαίσθησή μας ή αν θέλετε τον υποσυνείδητο νου, γι’ αυτό και προτιμώ τις κάρτες της Λενόρμαν, τις κάρτες Ταρό ή άλλα σετ καρτών μαντείας αντί των χαρτοπαικτικών καρτών.

Το παρόν άρθρο αποσκοπεί στην παρουσίαση των αντιστοιχιών της χαρτοπαικτικής τράπουλας με τις κάρτες της Λενόρμαν.

Η τράπουλα χωρίζεται σε τέσσερις σειρές:

  • Καρώ = ρόμβοι = διαμάντια
  • Σπαθιά = τριφύλλι
  • Κούπες = καρδιές
  • Μπαστούνια = σταγόνα

Οι κάρτες της Λενόρμαν είναι 36 Από τις τέσσερις σειρές αφαιρούμε τα εξής νούμερα: 2, 3, 4, 5

Αυτή η συνήθεια χρονολογείται ήδη πριν από την εποχή της Λενόρμαν.

Χαρτοπαικτική τράπουλα Κάρτες Λενόρμαν
6 μπαστούνια πύργος
7 μπαστούνια γράμμα
8 μπαστούνια κήπος
9 μπαστούνια άγγυρα
10 μπαστούνια πλοίο
βαλές μπαστούνι παιδί
ντάμα μπαστούνι ανθοδέσμη
ρήγας μπαστούνι κρίνος
άσσος μπαστούνι γυναίκα

Στην χαρτομαντεία ο άσσος μπαστούνι σημαίνει καλές ερωτικές σχέσεις. Στη γαλλική καρτομαντεία δείχνει την γυναίκα που ρωτάει αν πράγματι αυτό είναι το φύλο της, ειδάλλως μια άλλη γυναίκα που συνδέεται με τον ερωτώντα. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει κάποια ταύτιση των νοημάτων.

Χαρτοπαικτική τράπουλα Κάρτες Λενόρμαν
6 κούπες αστέρι
7 κούπες δέντρο
8 κούπες σελήνη
9 κούπες καβαλάρης
10 κούπες σκύλος
βαλές κούπες καρδιά
ντάμα κούπες λελέκι
ρήγας κούπες σπίτι
άσσος κούπες άντρας

Στη χαρτομαντεία το 10 κούπες σημαίνει πως όλα θα πάνε όπως τα θέλει ο ερωτών. Στις κάρτες Λενόρμαν σημαίνει στήριξη από φίλους, συμβουλές από φίλους, τιμιότητα, καλές συναναστροφές. Πάλι βλέπουμε πως δεν υπάρχει κάποια ταύτιση. Δυστυχώς κυκλοφορούνται κάποια βιβλία που γράφουν ότι οι σημασίες είναι ίδιες σε όλες τις μεθόδους καρτομαντείας…

Χαρτοπαικτική τράπουλα Κάρτες Λενόρμαν
6 σπαθιά σταυρός
7 σπαθιά ποντίκι
8 σπαθιά βουνό
9 σπαθιά αλεπού
10 σπαθιά αρκούδα
βαλές σπαθιά μαστίγιο
ντάμα σπαθιά φίδι
ρήγας σπαθιά σύννεφα
άσσος σπαθιά δακτυλίδι

Το 9 σπαθιά δείχνει ότι ο ερωτών θα λάβει χρήματα από μια διαθήκη. Στις κάρτες τις Λενόρμαν δείχνει απάτη, πονηριά, κλοπή κτλ. Στις κάρτες του Ταρό, από τις οποίες και πηγάζει η χαρτοπαιχτική τράπουλα, η κάρτα δείχνει θλίψη, βασανιστικά άσχημες σκέψεις, υπερβολική ανησυχία, ενοχές κτλ. Και πάλι παρατηρείται ότι οι μέθοδοι καρτομαντείας διαφέρουν σοβαρά μεταξύ τους.

Χαρτοπαικτική τράπουλα Κάρτες Λενόρμαν
6 καρώ τριφύλλι
7 καρώ πουλιά
8 καρώ κλειδί
9 καρώ φέρετρο
10 καρώ βιβλίο
βαλές καρώ δρεπάνι
ντάμα καρώ σταυροδρόμι
ρήγας καρώ ιχθείς
άσσος καρώ ήλιος